Contact Us

PO Box, Faerie Glen, Pretoria, 0043

083 463 1999 / 083 277 7698

info@francoisvanniekerk.org / info@frano.co.za